Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2014

Spouštění aplikací vyhledáváním - Windows Search vs. Launchy

Obrázek
Téměř každý instalátor aplikace má tendenci dávat svou ikonu na plochu. Někteří lidé však využívají plochu i jako odkladiště souborů. Ale když se plocha naplní, jak se v tom pak vyznat? Pro ty, kdo vládnou počítači především z klávesnice, tu je rychlé spoušení pomocí vyhledávání.

Backup day

Obrázek
Je tomu již šest let, co jsme si s bratrem založili tzv. Backup day. Tehdy jsme si 8.12. vzali dovolenou a zasedli ke svým počítačům s kopou CD a DVD médií, na která se nám postupně podařilo vystrnadit aspoň část přetříděných dat z počítače.

Nastavení dvou dotykových monitorů u jednoho PC

Obrázek
Když jsem vybíral nový počítač, vzal jsem si k němu dva dotykové monitory. Vybalil jsem je, zapojil a hned jsem se rozhodl otestovat, jaké to bude. Jenže ouha, narazil jsem na zajímavý problém. Klepnutí na sekundární monitor provede klepnutí na primárním. Že by s tím Windows nepočítaly?

Může levný benzín způsobit zničení palivového čerpadla?

Obrázek
Na tuto otázku mi zatím nikdo nedal jednoznačnou odpověď. Rád bych ale tímto článkem varoval nebo podpořil lidi, kterým by se stala podobná příhoda, jako mě. Zároveň tím chci upozornit na možnost reklamace benzínu, kterou jako spotřebitelé můžeme využít.

Úvodní obrazovka vlastně není zas až tak jiná

Obrázek
S přibývajícím počtem uživatelů Windows 8.1 můžeme zaznamenat postesky týkající se nového pojetí startovacího menu. To, co se dříve jmenovalo Nabídka Start se nyní jmenuje Úvodní obrazovka. Avšak, kromě změny názvu, je ta nová nabídka tolik odlišná?

Konfigurace rolí Hlavních operačních serverů (FSMO)

(toto je výtah a volný překlad článku FSMO Roles Best Practises)
Úvodem je dobré vědět, co pojem hlavní operační server (Operations Master) znamená. Jako stručný úvod si můžete přečíst článek Plánování umístění role hlavního operačního serveruPlánování umístění serveru globálního katalogu. Zde uvádím pouze přehled, o které role se jedná, s krátkými vysvětlivkami.

Povýšení (upgrade) domény Active Directory

Před tím, než se pustíme k dílu, bychom vůbec něco měli o Active Directory vědět. No a pak dále doporučuji si upgrade vyzkoušet nanečisto v nějakém testovacím prostředí (například virtuální počítače). Co připravit?

ConfiBack - zálohování konfigurace zařízení

Obrázek
Podařilo se mi vytvořit projekt ConfiBack, ve kterém jsem programoval nástroj pro sledování změn a zálohování konfigurace síťových zařízení. K realizaci jsem použil programovací jazyk Python a framework Django.

Sledování expirace certifikátů - CertifExpi

Před časem jsem hledal nějaké jednoduché řešení, jak získat z certifikační autority Microsoft Active Directory Certificate Services seznam posledních uživatelských certifikátů, abych měl přehled, zda se některému uživateli neblíží datum expirace platnosti. Pokud uživateli VPN vyprší certifikát, není možné se pak připojit. Jenže též nelze danému uživateli certifikát nahrát, dokud se nedostaví do firmy.

Příkaz Spustit jako jiný uživatel - Windows 8.1

Obrázek
Protože běžně pracuji v síti se stejnými oprávněními jako běžný uživatel a pro správu serverů používám zvláštní doménový účet (bezpečnostní opatření), docela často využívám funkci Spustit jako jiný uživatel (Run as different user).

S příchodem nové koncepce nabídky Start, kde není k dispozici klasické kontextové menu, jsem marně hledal, jak se při otevírání aplikace můžu ověřit jako jiný uživatel.

Honyczek blogger - jak jsem vybíral místo pro vlastní blog

Obrázek
Přišel den, kdy jsem usoudil, že už mě vlastně nebaví, starat se o vlastní web z hlediska platformy. Důležité je vůbec mít nějaké odkladiště myšlenek a postřehů, které by mohly být někomu užitečné. Z tohoto, ale i z mnoha jiných důvodů si tady zakládám blog a pokud budu spokojen, postupně sem přemístím články ze svých původních stránek.
Je celkem zajímavé, kolik různých služeb už dneska nabízí místo pro tvorbu vlastních zápisků.