Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2014

Konfigurace rolí Hlavních operačních serverů (FSMO)

(toto je výtah a volný překlad článku FSMO Roles Best Practises)
Úvodem je dobré vědět, co pojem hlavní operační server (Operations Master) znamená. Jako stručný úvod si můžete přečíst článek Plánování umístění role hlavního operačního serveruPlánování umístění serveru globálního katalogu. Zde uvádím pouze přehled, o které role se jedná, s krátkými vysvětlivkami.

Povýšení (upgrade) domény Active Directory

Před tím, než se pustíme k dílu, bychom vůbec něco měli o Active Directory vědět. No a pak dále doporučuji si upgrade vyzkoušet nanečisto v nějakém testovacím prostředí (například virtuální počítače). Co připravit?

ConfiBack - zálohování konfigurace zařízení

Obrázek
Podařilo se mi vytvořit projekt ConfiBack, ve kterém jsem programoval nástroj pro sledování změn a zálohování konfigurace síťových zařízení. K realizaci jsem použil programovací jazyk Python a framework Django.

Sledování expirace certifikátů - CertifExpi

Před časem jsem hledal nějaké jednoduché řešení, jak získat z certifikační autority Microsoft Active Directory Certificate Services seznam posledních uživatelských certifikátů, abych měl přehled, zda se některému uživateli neblíží datum expirace platnosti. Pokud uživateli VPN vyprší certifikát, není možné se pak připojit. Jenže též nelze danému uživateli certifikát nahrát, dokud se nedostaví do firmy.

Příkaz Spustit jako jiný uživatel - Windows 8.1

Obrázek
Protože běžně pracuji v síti se stejnými oprávněními jako běžný uživatel a pro správu serverů používám zvláštní doménový účet (bezpečnostní opatření), docela často využívám funkci Spustit jako jiný uživatel (Run as different user).

S příchodem nové koncepce nabídky Start, kde není k dispozici klasické kontextové menu, jsem marně hledal, jak se při otevírání aplikace můžu ověřit jako jiný uživatel.